DB Schenkerin Network-sidosryhmälehti tarjoaa lukijoilleen tietoa kuljetus- ja logistiikka-alasta ja yhtiön toiminnasta ja palveluista. Näin syvennetään asiakassuhdetta ja vahvistetaan DB Schenker -brändiä, mikä tukee yhtiön liiketoiminnan tavoitteita.
 

Asiakas

DB Schenker on Deutsche Bahnin kuljetus- ja logistiikkatoimintoja tarjoava liiketoimintayksikkö ja maailman toiseksi suurin logistiikkapalveluiden tarjoaja. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 15,45 miljardia euroa. Työntekijöitä on 66 000 noin 2 000 toimipisteessä ympäri maailmaa. DB Schenker on Suomen johtavia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat maakuljetukset, lento- ja merikuljetukset sekä sopimuslogistiikan palvelut.
 

Strategia

DB Schenkerin strategia kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet eli taloudellisen menestyksen, yhteiskuntavastuun ja ympäristönsuojelun. Suomessa toteutetaan konsernin yhteistä DB2020-strategiaa: 1) DB Schenker pyrkii olemaan alan kannattava markkinajohtaja, joka panostaa asiakkaaseen ja laatuun, 2) yhtiö haluaa olla alan houkuttelevin työnantaja kehittämällä henkilöstön ja muutoksen johtamista ja 3) se haluaa olla ympäristöasioiden edelläkävijä uudistamalla toimintaympäristöään ja lisäämällä ympäristötietoisuutta sekä sisäisesti että ulkoisesti.
 

Ratkaisu

Network-lehti on keskeinen osa DB Schenkerin markkinointiviestinnän kokonaisuutta. Lehti tarjoaa taustoittavaa ja syventävää sisältöä toimialan trendeistä ja DB Schenkerin omista aiheista, nopea uutisvirta hoidetaan sähköisissä kanavissa. Printtilehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen sisältöä jaellaan myös sähköisesti. Kohderyhmiä ovat yhtiön nykyiset asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät.
 

Tulokset 

Network-lehden ansiosta DB Schenkerin sidosryhmät tuntevat yhtiön, sen asiantuntijat ja palvelutarjonnan paremmin. DB Schenker on pystynyt profiloitumaan helposti lähestyttävänä asiantuntijana ja paikallisena toimijana, jolla on kansainvälisen konsernin resurssit tukenaan. Lehti on aktivoinut nykyisiä asiakkaita hyödyntämään DB Schenkerin laajaa palveluvalikoimaa ja rohkaissut potentiaalisia asiakkaita hankkimaan yhtiön palveluita.