Viinien maahantuoja Hermansson & Co halusi digitaalisen alustan ja modernisoida Grapevine-lehteään. Meidän oivalluksemme johti täysin uuden konseptin luomiseen.

Asiakas

Hermansson & Co on viinien ja viinojen maahantuoja, joka keskittyy huokeisiin laatutuotteisiin kaikkialta maailmasta.

Toimeksianto

Nuoremman yleisön houkuttelemiseksi ja olemassa olevan lukijakunnan säilyttämiseksi Hermansson & Co tarvitsi uutta vetovoimaa brändiinsä. Me saimme tehtäväksi uudistaa yhtiön Grapevine-asiakaslehden ja promotoida kiinnostavaa sisältöä. Myynnin kiihdyttämiseksi Grapevine tarvitsi uuden digitaalisen alustan, jossa kerrotaan ruuasta ja juomasta innostavasti. Saimme tehtäväksi myös luoda asiakastietokannan Grapevinen uutiskirjeen tilaajista.

Ratkaisu

Hermansson & Co:n kohderyhmä oli laaja ja hajanainen. Aloitimme projektin laajalla taustatutkimuksella, syvähaastatteluilla ja maantieteellisen datan analyysillä. Tämän tiedon avulla loimme työkaluksi fiktiivisen persoonan, joka edusti kohdeyleisöä. Sitten teimme kilpailija-analyysin ja paneuduimme vieläkin syvällisemmin Grapevinen sisältötarjontaan. Tutkimalla mallipersoonan ominaisuuksia, kiinnostuksen kohteita ja käyttäymistä saimme keskeiset oivalluksemme. Ne tasoittivat tietä strategisille ja taktisille päätöksille, kun konseptoimme ja uudistimme lehteä ja loimme web-alustan.

“Haasteena oli yhdistää asiakkaan tarve myydä tiettyjä tuotteita ja samanaikaisesti luoda sisältöä, joka aidosti kiinnostaa kohderyhmää. Onnistuimme siinä hienosti”, sanoo digitaalinen strategisti Dan Lindgren.

Tulokset

Asiakkaat ottivat hyvin vastaan konseptin, lehden ja uuden web-alustan. Uusi konsepti on vastikään lanseerattu, eikä tuloksista ole vielä saatavilla tarkkaa dataa.