Den nya teknikens möjligheter har revolutionerat marknadsföringen på konsumentsidan. Nu har turen på allvar kommit till B2B, där så kallade Lead generation-personifierade budskap och automatiserad kommunikation blir allt vanligare, konstaterar Torbjörn Briggert, strateg på Sitrus. 

Det är uppenbart att digital marknadsföring på ett tydligare sätt än tidigare kan bidra till affärsnytta för traditionell B2C. Men undersökningar visar även att B2B-företag som investerar i digital marknadsföring har betydligt högre Return on Investment och mycket att vinna på att ta hjälp av tekniken. 42 procent av B2B-bolagen säger sig i dag ha investerat i nya roller för att hantera dagens kommunikationskrav, och mot slutet av 2017 kommer 50 procent att ha gjort investeringen.

Vi har numera en större palett av verktyg som hjälper oss än någonsin. Vi kan i realtid följa vad som sägs, vem som säger vad och hur vägarna till beslut och handling går. Vi ser direkt vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Detta är ovärderliga insikter för oss marknadsförare. Utöver detta har vi även verktyg som hjälper målgruppen att hitta varumärket enklare och att dela meningsfullt engagerande innehåll. Vi har verktyg som förstärker relationer och som underlättar för oss att bli en del av samtalet i ekosystemet. Kommunikationen som görs i dag är mer kopplad till affärsnytta. Konkurrensen är knivskarp, och företagen behöver en helt ny typ av byrå med en ny typ av kommunikationsspecialister för att möta dagens krav. 

Ny teknik, gamla sanningar

Oavsett vilket beslut det handlar om så kommer vi människor alltid att vara emotionellt styrda. Vi kan visserligen hävda att beslutet vi har fattat var rationellt. Men i själva verket låter vi oss styras av våra känslor. Därför är kreativitet fortfarande det mest kraftfulla verktyget för att väcka intresse. 

Men om du vill behålla mottagarens intresse måste du även vara relevant. Ju mer vi anstränger oss för att visa att vi vill prata med målgruppen, desto mer kommer vi att få tillbaka, visar all forskning om reklam och kommunikation. Att vara trogen sitt varumärke och sin positionering blir allt viktigare. Om vi inte svarar på målgruppens behov, drivkrafter och övertygelser kommer tekniken bara att hjälpa oss kortsiktigt. Även om målgruppen företräder ett företag är det ju trots allt människor som vi riktar oss mot.

Fokusera på kvalitativa leads

Den stora trenden är att fokusera på kvalitativa leads i stället för på kvantitet. Själva insamlingen av denna data är sällan något problem i dag. Vi lämnar enorma mängder av digitala fotspår efter oss. Den stora utmaningen är att förstå vilken data som är viktig och hur den ska kunna användas på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta är nyckeln till att få ut affärsnytta ur kommunikationen. 

Det varumärke inom B2B som tar till sig alla dessa nya möjligheter för att kommunicera och som klarar av att ställa om sitt sätt att arbeta kommer att kunna konkurrera på en helt ny nivå framöver. Det är också anledningen till att vi på Sitrus har valt att stärka vårt erbjudande inom Data & Insight, som i dag är vårt snabbast växande affärsområde. 

Vill du veta mer om hur du kan använda data för att bli relevant och nå uppsatta mål? Tveka inte att höra av dig. Vi hjälper gärna till!