I dagarna är det Varumärkesdagen då också Signumpriset delas ut – en utmärkelse som ges till företag som varit duktiga på långsiktig varumärkesvård. I många sammanhang brukar man säga att det bara finns en vinnare, men frågan är om inte alla som ägnar sig åt konsekvent varumärkesvård är vinnare i någon mening.

I det sammanhanget och nu när man pratar om konsumentens makt över varumärken kan det vara på sin plats med en fundering:

Behöver alla verksamheter en varumärkesplattform som till exempel definierar vision, mission, löfte och kärnvärden? Eller företagets why som Simon Sinek beskriver det i sin bok Start with Why.

Nej det gör de inte. Vad man kallar fundamentet för verksamheten är inte viktigt. Men däremot att man har ett tydligt styrmedel som hjälper till att vägleda arbetet. Moses stentavlor har ju fungerat ganska bra som styrmedel för kristendomen under rätt lång tid. Och Ingvar Kamprads Nio Teser, som han skrev ner för ca 30 år sedan, används än idag.

I många sammanhang räcker det med att ge svar på några frågor.

  • Var kommer vi ifrån?
  • Vilka är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur ska vi ta oss dit?

Frågeställningarna är enkla men därmed inte sagt att det är lätt att beskriva svaren. Det kan kräva att man ser sig ordentligt i spegeln.

Man behöver alltså tänka igenom några avgörande frågor oavsett vad man kallar resultatet av funderandet. Så visst behöver man en definierad bas att utgå ifrån – men bara om man tänker använda den i praktiken. Ett tjusigt manifest som ingen läser eller ens begriper, gör ingen nytta och kostar bara tid och pengar att producera.

En tydlig idé om varför man finns till och vilken nytta man gör, brukar vara en bra utgångspunkt. Ju enklare formulerad, desto bättre. En tydlighet med vad man vill och står för attraherar rätt personer, både medarbetare och kunder. Att hitta på klämkäcka begrepp som till exempel: engagerade, kvalitetsmedvetna och kompetenta, som styrmedel för verksamheten blir närmast patetiskt, om de inte har förankring i verkligheten. Dessutom är just de begreppen enbart hygienfaktorer i de flesta verksamheter. Men tar man fram begrepp som man kan leverera och som dessutom är viktiga för kunderna, kan det bli riktigt spännande. Om man sedan ser till att medarbetare får möjlighet att fundera igenom vad begreppen betyder för dem i det dagliga arbetet, blir det ännu bättre. Att långsiktig, konsekvent varumärkesvård också är lönsam är årets tre nominerade till Signumpriset alla tydliga exempel på.

Frågan är alltså om man verkligen kan säga The winner takes it all i det här sammanhanget?
 

Läs mer om Varumärkesdagen och Signumpriset här