Kvibille Ostbod är ett led i Kvibilles varumärkesresa som påbörjade i slutet på 2015 för att repositionera varumärket som premium. Syftet med ostboden var att skapa en fysisk plats för varumärket. En plats där konsumenter, turister och ostälskare kan ta del av Kvibilles historia, uppleva, smaka och köpa Kvibilles ostar. Ostboden inryms i Gästgivaregården i Kvibille by och är ett samarbete med Arla Foods (Kvibille mejeri) och Gästgiveriet.

Tid och passion är två viktiga ingredienser i Kvibilles osttillverkning. Genuint hantverket och den lokala förankringen till Halland en annan. Detta tog vi även fasta på i arbetet med ostboden. Arbetet har utförts av lokalt duktiga hantverkare i Halland enligt gammal hantverkstradition. Lösningarna är väl genomtänkta och materialval håller högsta kvalitet och där inspiration har hämtats från den halländska naturen.