Kund

SEB Kort AB är ett bolag inom SEB – Skandinaviska Enskilda Banken – med uppgift att ge ut kredit- och betalkort till privatpersoner och företag. Ett av de varumärken som ligger under SEB Kort är Eurocard.

Uppdrag

Sitrus uppgift var att hitta ett enkelt sätt för Eurocard att berätta för sina kunder om moderna betalningslösningar, ett område där de ligger långt framme.

Lösning

Film var ett naturligt val både för oss och uppdragsgivaren och Jes Rasmussen, Eurocards egen expert, blev en självklar talesman i projektet. Lösningen blev en serie korta, snabba filmer där Jes fick belysa en fråga i varje film.

Tillsammans med uppdragsgivaren utvecklade vi två typer av filmer; 

Pay Attention with Jes: filmer där kunden får snabba tips som underlättar för dem: mobila betalningar, säker näthandel och smidigare taxiresor. 

Pay a visit with Jes: där Eurocard reder ut en aktuell fråga med hjälp av en extern expert från exempelvis Svensk Handel eller en apputvecklare som GoLoyal.

– Vi och uppdragsgivaren var helt överens om att fokusera på en enda fråga i varje film. Det gör det enklare för Eurocards kunder att ta till sig budskapet, säger Maria Hesselroth, Account Director hos Sitrus.

Filmerna läggs ut i sociala medier, där kunderna kan klicka sig vidare till djupare information i artiklar eller på Eurocards nyhetsrum.

Resultat

Effekten har blivit ett högre engagemang i egna och sociala kanaler jämfört med tidigare inlägg.