Kund

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. De underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Uppdrag

Hösten 2015 beslutades att Prevent skulle ta fram stöd och verktyg för det förebyggande arbetet och att underlätta situationer som beror på riskbruk i arbetslivet. För att kommunicera detta ville de ha en film som skulle fungera som intresseväckare och samtalsstartare. 

Utmaning

Alla har ett förhållande till alkohol, och den allmänna uppfattningen om att det är ok tills det går för långt är vedertagen. Men när det går över gränsen tittar vi bort och låtsas som ingenting. Vi vill helst inte störa och absolut inte riskera att ta fel.

Lösning

Att lyfta frågan kommunikativt är känsligt men med en längre intresseväckande film, kompletterad med tre intervjufilmer, gör vi det lättare att ta upp det som alla ser men ingen vill prata om.

"Med ”Samtalet” ville vi visa upp en situation som många kan känna igen sig i och som känns i magen. Det är lätt att trilla dit i stereotyper men de flesta av de som har ett riskbruk är precis som alla andra, utom ibland när det lyser igenom" säger Måns Lindhagen, copywriter på Sitrus.

Utöver ”Samtalet” gjorde vi tre intervjufilmer, uppdelade i olika steg. Vi intervjuade skyddsombud, chefer och forskare som gav mer information och kunskap.

Se alla filmerna hos Prevent.