För andra året i rad väljer vi på Sitrus att stötta barn som har det svårt genom att skänka våra julklappspengar till Rädda Barnen. För att ta reda på vad pengarna används till ringde vi upp Sara Skoog på Rädda Barnen i Malmö och bad henne berätta mer.
 

Kvinna står framför gran

Vad jobbar du med på Rädda Barnen, Sara?

Jag är kurator på Rädda Barnens behandlingsmottagning i Malmö där vi hjälper barn i utsatta livssituationer. Som till exempel barn i vårdnadstvister, barn som är utsatta för våld och övergrepp och barn på flykt. Vi har fyra behandlingsmottagningar i Sverige och syftet är att fånga upp barn som faller mellan stolarna som inte får hjälp på socialtjänst eller inom barnpsykiatri.

En självklar fråga kanske, men vad är Rädda Barnen egentligen?

Vi är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för barns rättigheter och för att stötta barn som har det svårt. I Sverige är vi en medlemsorganisation med över 75 000 medlemmar som jobbar i lokalföreningar runtom i landet. Vi deltar också mycket i internationellt arbete, Save the Children har verksamhet i 120 länder och ägnar sig åt både långsiktigt arbete och katastrofinsatser.

Kan du berätta om ett projekt som ni har ägnat er mycket åt under det gångna året?

Ett projekt som jag gärna vill lyfta fram är Traumamedveten omsorg. Det handlar om att hjälpa barn som har varit med om svåra upplevelser att må bättre och läka från sina svåra upplevelser från bl.a. flykt, våld och övergrepp. Vi arbetar för att sprida kunskapen och håller utbildningar för bl.a. personal på boenden och skolor i hela Sverige. Förhållningssättet bygger på tre grundpelare; att skapa trygghet, att skapa relationer och lära sig att hantera svåra känslor. De här barnen befinner sig ofta i en mycket svår situation och behöver all hjälp de kan få att känna sig trygga och återfå förtroende för omvärlden.

Vi på Sitrus har valt att skänka pengar till Rädda Barnen istället för att köpa julklappar till kunder och anställda. Vad kommer pengarna att gå till?

Pengarna som skänks öronmärks inte för något särskilt utan går in i vår vanliga verksamhet, nationellt och internationellt. En fråga vi arbetar mycket med internationellt just nu är att få bort agan från fler länder. Att aga barn är fortfarande tillåtet i de flesta länder i världen, vilket legitimerar våld mot barn på ett helt oacceptabelt sätt. I Sverige handlar vårt arbete mot våld mycket om att förebygga och att underlätta att upptäcka våld tidigt.

Vad kan vi och våra kunder göra mer, förutom att skänka pengar?

Vi välkomnar alltid nya företagspartners som bidrar med kompetens i vår verksamhet, anordnar insamlingsevent och mycket annat. Och som enskild individ kan du förstås bli medlem i Rädda Barnen och göra massor. Ställa upp med läxhjälp och anordna aktiviteter på boenden till exempel. Vi behöver också hjälp med att påverka kommuner och andra att bättre ta tillvara barns rättigheter.