• Nordic Morning-bolaget Ottoboni flyttar ihop med systerbolagen Sitrus och KliKKi på Gävlegatan i Stockholm.
  • Flytten är en del av Nordic Morningkoncernens fokus att fördjupa samarbetet mellan de tre byråerna ytterligare.
  • Flytten ger nya möjligheter att ta ännu bättre hand om det ökande antalet gemensamma kunder inom koncernen.


Nordic Morning-koncernen stärker sin närvaro i Stockholm genom att samla tre av sina digitala byråer på samma adress. Från och med den 9 januari finns den digitala byrån Ottoboni i samma kontorslokaler på Gävlegatan 22 som systerbolagen KliKKi och Sitrus. 

Flytten är ytterligare ett steg i Nordic Mornings strategi att kombinera kompetenserna i de tre byråerna till ett helhetserbjudande inom kommunikation och digital affärsutveckling. Cirka 50 medarbetare på Ottoboni delar hädanefter arbetsyta med 50 kollegor från KliKKi och 85 från Sitrus.

– Vi är mycket glada över att äntligen vara på plats på Gävlegatan tillsammans med kollegorna på två av våra systerbolag. Vi jobbar redan i flera gemensamma kundprojekt och märker hur efterfrågan på kombinationen av våra kompetenser ökar. Den här flytten stärker samarbetet och säkerställer att vi kan leverera marknadsledande lösningar till alla våra kunder, det är helt enkelt en flygande start på 2017 för Ottoboni och för våra kunder, säger Oskar Sparreljung, byråchef för Ottobonis Stockholmskontor.

Mattias Falkendal, affärsområdeschef på Nordic Morning, säger så här angående Ottobonis flytt och det ökade samarbetet:
– Tillsammans har Ottoboni, Sitrus och KliKKi den nyckelkompetens som våra kunder behöver för att i stor skala driva digital förändring inom sina marknads- och affärsutvecklingsfunktioner. Att vi nu sitter under ett och samma tak i Stockholm är något av en milstolpe i utvecklingen av Nordic Morning.

I Nordic Morning ingår CountQuest, Sitrus, Ottoboni, KliKKi och Mods i Sverige samt Sitrus, Ottoboni, KliKKi, Seed Digital Media, Edita Publishing och Edita Prima i Finland.

För mer information vänligen kontakta: Oskar Sparreljung, byråchef, Ottoboni Stockholm. oskar.sparreljung@ottoboni.se, tel. +46 70 7232 079.