Torbjörn Briggert har rekryterats till Sitrus Göteborg för att ytterligare utveckla företagets erbjudande genom att se till att strategi och kreativitet går hand i hand.

− Jag vill gifta ihop det strategiska och kreativa arbetet för att på så sätt skapa bättre och mer nyskapande idéer. Samtidigt är det viktigt att jobba närmare kunderna i deras vardag samt att hitta nya, snabbrörliga arbetssätt, säger Torbjörn Briggert.

Han kommer närmast från en tjänst som strategichef på den digitala byrån Ottoboni och har tidigare jobbat på ett flertal reklambyråer. Under åren har Torbjörn Briggert haft många olika roller: varumärkesstrateg, kreatör, creative director och planner.  

Partnerskapet med kunden är något han betonar och att kunna erbjuda lösningar för de olika stadierna i processen från kännedom till konvertering, vare sig det handlar om att skapa uppmärksamhet kring ett visst varumärke eller knyta en närmare relation med kunden efter avslutat köp.

− Sitrus har redan ett bra strategiskt erbjudande som vi kan bygga vidare på. Vi har också många kompetenser som vi kan använda för att stötta under hela kundresan, säger Torbjörn Briggert.

Som en av utmaningarna framåt nämner han den pågående digitaliseringen.

− Kunder har idag lättare än någonsin att välja och att välja bort. Stör du dem med dina budskap blir du bortvald direkt. Det gör att det krävs oerhört mycket av oss som jobbar med kommunikation. Vi måste förstå konsumenterna på ett djupare plan för att lyckas nå fram och kunna bygga en relation med dem. Den digitala utvecklingen hjälper oss med detta, samtidigt som den ger oss fantastiska nya möjligheter att omdefiniera det vi idag kallar reklam. 

Alexander Corneliusson, byråchef för Sitrus i Göteborg, säger att rekryteringen av Torbjörn Briggert säkerställer att företaget kan leverera i linje med vad kunderna efterfrågar. Samtidigt ger det möjlighet att stärka och utveckla det nuvarande kunderbjudandet när det gäller insikter, strategi och koncept.

− Torbjörn har varit framgångsrik som ledare och strateg. Hans förmåga att leda och utveckla kreatörer i kombination med hans egenskaper som strateg kommer väl till pass i den utvecklingsfas Sitrus befinner sig i just nu. Framför allt är han en nyfiken person som kommer att göra oss bättre som företag, säger Alexander Corneliusson.