Appens nya distributionsformer

En app som ska leva länge i våra smartphones bör ha ett relevant och engagerande innehåll. Om innehållet inte är tillräckligt meningsfullt och relevant är vi helt enkelt inte intresserade. Men hur ska man då tänka om man som företag vill ha en app?